• Harry Potter và Phòng chứa bí mật

  sf_fantasy
  2001
  Серія: Harry Potter (vi)
  Harry Potter và Phòng chứa bí mật (Việt Nam)
  Joanne K. Rowling
     
 • Harry Potter và Hòn đá Phù thủy

  sf_fantasy
  2008
  Серія: Harry Potter (vi)
  Harry Potter và Hòn đá Phù thủy (Việt Nam)
  Joanne K. Rowling