Кир Булычев

Берегись Колдуна ! Не Гневи Колдуна !